Laatste nieuws RSS icoon

 • Aanvraag reisdocument niet mogelijk op vrijdag 25 oktober

  14 oktober 2019

  Het is op vrijdag 25 oktober niet mogelijk om een reisdocument (paspoort of identiteitsbewijs) aan te vragen. Dit geldt ook voor spoedaanvragen. Dit komt door vervanging van apparatuur. De verwerking van lopende aanvragen duurt 1 werkdag langer dan gebruikelijk.

 • Buurtbemiddeling zoekt vrijwilligers

  14 oktober 2019

  De gemeente Putten zoekt nieuwe vrijwilligers voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen.

 • Wilt u uw mooiste dorpsfoto’s met ons delen?

  14 oktober 2019

  De gemeente Putten geeft elk jaar een gemeentegids uit. Met algemene informatie over de gemeente en belangrijke telefoonnummers en adressen. De gemeentegids bevat ook foto’s van mooie locaties en activiteiten in Putten. Voor de uitgave van 2020 zoeken we nieuwe foto’s. Wilt u uw mooiste foto’s met ons delen?

 • College van Putten presenteert voorzichtige begroting 2020-2023

  10 oktober 2019

  Het verminderen van de uitgaven in het sociale domein, meer opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en een beperkt aantal voorstellen voor nieuw beleid. Dat zijn de contouren van de meerjarenbegroting 2020-2023 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Wethouder Priem wil Ossenmarkt op Nationale lijst Immaterieel Erfgoed

  09 oktober 2019

  Wethouder Gerbert Priem van Putten laat onderzoeken of het mogelijk is om de Puttense Ossenmarkt op de Nationale lijst van Immaterieel Erfgoed te krijgen. Deze toezegging deed de wethouder vandaag tijdens de opening van de traditionele Ossenmarkt.

 • College positief over realisatie 5 zonneparken en vraagt raad naar draagvlak voor windinitiatieven

  09 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van de realisatie van 5 initiatieven voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Putten. Het college is in principe bereid om hiervoor de benodigde ruimtelijke procedures in gang te zetten. Daarnaast is het college benieuwd of er in de gemeenteraad draagvlak is om een vervolgproces op te starten om te komen tot de realisatie van windprojecten langs de A28.

 • Inspraak regelgeving sociaal domein

  09 oktober 2019

  De Jeugdwet, Wmo en Participatiewet vormen samen het sociaal domein. Iedere wet heeft nu nog een eigen verordening (gemeentelijke regelgeving). Omdat dit lastig is voor onze inwoners, komt de gemeente Putten met 1 verordening voor deze 3 wetten samen. Dit heet de omgekeerde verordening sociaal domein.

 • Mantelzorgcompliment aanvragen

  09 oktober 2019

  Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt een compliment verdient? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan ter waarde van € 100,00.